Avtal med Kommun & Landsting - Ramavtal

Ett ramavtal löper normalt på fyra år

Offentlig upphandling, anbud, bid manager

Upphandling som expansionsstrategi - Goda affärer kommer inte av sig själv

Offentlig upphandling är en smart expansionsstrategi för företag inom vissa branscher där man konkurrensmässigt ligger bra till. Många företag upphandlar inte då de tycker att detta är en komplicerad process med mycket att tänka på och vinner man inte upphandlingen har man förlorat pengar. Det går att mer eller mindre förutse möjligheterna till upphandling om man är rätt påläst och många gånger kan det vara värt att lägga ett anbud på en produkt eller en tjänst för att få ett avtal/ramavtal med ett statligt bolag. Det kan gälla varor, tjänster och entreprenader på ofantliga summor. Det upphandlas för ca 800 miljoner kronor varje år i Sverige och alla som uppfyller upphandlingarnas skakrav får samma möjligheter som alla andra att vara med och tävla om inte sällan mycket lukerativa kontrakt som löper på flera år. Uppfyller du upphandlingens skakrav och har bäst förutsättningar även på börkraven så har du möjlighet att vinna upphandlingen. Viktigast är dock fortfarande prisnivån även om sociala- och miljömässiga frågor aktualiserar undantag och i vissa fall upphandlingar som görs på tekniska skäl. Många gånger är förfrågningsunderlagen krångliga med juridiska formuleringar som måste bli korrekta och ska- och börkrav som kräver administrativa frågor nerprintade på dokument såsom underleverantörsavtal, policydokument och andra kvalitetssäkerhetssystem med uppgifter om kompetens, bemanning och andra kapacitetsfrågor och ekonomiska nivåer som måste vara uppfyllda. Många faller på formella brister som ofta är mycke enkla. Konsekvensen, att man kan förlora upphandligen, är större än den ansträngning det krävs att läsa på extra inför upphandlingen. Uppdraget måste ju dessutom göras rätt enligt regelboken. En advokat eller en jurist kan det formella och materiella kring upphandlingar i det fall du är osäker eller kanske inte gjort upphandlingar förut.

Upphandling inom transport, anläggning och entreprenad

Offentliga upphandlingar kan avse transportverksamet med stora och små fordon för olika samhälleliga syften, bygg och entreprenad är vanliga områden där det upphandlas om miljarder kronor varje år. Inom entreprenadupphandlingarna är även tröskelvärdena högre. Man upphandlar från skattebetalarnas pengar och politikerna och särskilt kommunerna, genom det kommunala självstyret, bestämmer vad man ska satsa på och inte inom kommunen. Det är privata aktörer som gör de offentliga arbetena med att bygga kontorskomplex, snöröjning, tvätt och sanering och underhåll och byte av park- och gatubelysning. Staten betalar via skattebetalarna genom offentliga upphandlingar och på så sätt går pengarna tillbaka till skattebetalarna. Även om det kanske ofta känns som man inte direkt får vara med och bestämma. Däremot kan man som företagare vara med och lägga anbud med samma förutsättningar som de andra aktörerna. Har du förutsättningarna kan du på tekniska skäl även kunna upphandla utan konkurrens. Kontakta en jurist som säkerställer med era offentliga upphandlingar med ett välformulerat och korrekt förfrågningsunderlag.

Bevaka och lägg anbud på upphandlingar

Man kan ligga på upphandlingsbevakning och analysera tidigare tilldelningsbeslut genom sin juristbyrå och jurist eller advokat så man ligger steget före konkurrenterna och vet ungefär vilket prisnivå man ska lägga sig på och när de aktuella upphandliingarna äger rum. När tar den senaste upphandlingen slut till exempel. Det ger en god fingervisning att kommunen måste upphandla snart igen. Många gånger går man misste om uppdrag man både har kapacitet och klara och av ett behov av att utföra men är ovetande om upphandlingen. Vilket gör det enklare för konkurrenter att få upphandlingen med ett kanske lägre anbud än du själv skulle lagt. Genom att ha full konkurrens på marknaden håller man nere priserna samtidigt som man får en kvalitetsmässigt bra produkt. Det är skakraven och börkraven tillsammans som genererar denna hybrid. På den senaste tiden har börkravet som i upphandlingen ska optimeras medan skakravet måste uppfyllas. Börkravet kan ha med vissa miljömål att göra, det kan även vara sociala krav som om man uppfyller dem så kan man vinna upphandlingen på den grunden om det i övrigt är lika med en annan aktör. Där både uppfyllt skakraven.