Offentlig upphanding med stat, kommun och landsting

Hitta rätt upphandling för ditt företag

Jurist, offentliga upphandlingar

Analysera tilldelningar och formulera korrekta förfrågningsunderlag

Ett ramavtal är det huvudsakliga beviset för att du tagit hem en upphandling. Från att bevaka nya upphandlingar till att planera för förfrågningsunderlaget och formulera villkoren och det administrativa faktiska arbete som kanske krävs till att skicka in förfrågningsunderlaget med bilagor till att tilldelas beslut och signera avtal är vägen ofta lång och komplicerad med mycket formalia och dokument av olika slag. En jurist eller en advokat är bäst lämpad för detta jobb. Låt en expert göra dina upphandlingar så sköter du det du är bäst på, den dagliga driften och utvecklingen av den egna verksamheten. Genom att planera upphandlingar optimerar man sina chanser att ta hem ett ramavtal med stat, kommun eller landsting.

En upphandling kräver kunnande om avtal för att få ett ramavtal

Det upphandlas inte bara från offentliga myndigheter. Statenför att ta ett exempel äger många statliga aktiebolag som vilka andra aktiebolag som helst. Där marknaden har flera aktörer som kan sköta de uppdrag som läggs ut på entreprenad måste man annonsera och vanligen låta alla aktörer vara med och lägga bud. Flera faktiska förutsättningar måste finnas för att man ska kunna ta ett offentligt kontrakt. Vissa säkerhetsfrågor av både ekonomisk och hållbarhetskaraktär visar sig ganska snart för en ny leverantör på den offentliga upphandlingsmarknaden. För att man ska använda offentliga upphanlingar av olika slag krävs att marknaden som ska upphandlas är konkurrensupstatt, dvs. tillhandahålls produkten eller tjänsten av flera, då ska det upphandlas om värdena för upphandling överstigen det s.k. tröskelvärdet. Värmland med Karlstad och Arvika men även kringliggande kommuner som Hagfors, Torsby och kanske särskilt Charlottenbert har stora upphandlingsmöjligheter. Trots det så använder inte många företag upphandlingar som expansionstrategi vilket möjligen är ett lokalt fenomen. Inte sagt att det är så generellt för många företag idag i både Karlstad och Charlottenberg är i toppen av anbudsgivarna i upphandlingar för både tjänster, varor och entreprenader. En juristbyrå eller advokatbyrå ser till att upphandlingarna blir korrekt gjorda både materiellt och formellt då det inte sällan är tekniskt komplicerade upphandlingar med omfattande förfrågningsunderlag med många bilagar och krav som ska uppfyllas. Vill du vara säker på att vinna en upphandlig så kan du kontakta en jurist eller en advokat som säkerställer processen med formulering av svar på förfrågningsunderlag och systematisering av dokument med bilagor och andra förutsättningar för upphandlingen.

Juristbyrå Arvika och Charlottenberg

I Charlottenberg i Värmland har vi Juristbyrån med inriktning mot social- och familjerätt, arvsfrågor med bouppteckningar till testamenten och Notarius Publicus tjänster. Byrån har även körkortsfrågor med allt från indraget körkort och återkallat körkort till andra körkortsfrågor som ofta handlar om att få tillbaka körkortet efter någon förseelse. Byrån arbetar även med fastighets- och entreprenadfrågor.

Advokatbyrå Karlstad

Advokatbyrå i Karlstad avtal och Offentliga upphandlingarinom energi- och tjänstebranschen med belysning och produktleveranser. En advokat säkerställer att företagets intresse av nya passande offentliga upphandlingar går till den egna verksamheten. Ett ramavtal med kommunen ger stora pengar och säkrar ofta upp en lång tid framöver så man kan utveckla istället för marknadsföra.

Gatsmart Butiksguide PUM – Länkkatalog MyBuddys Länkkatalog Lanksida.se