Offentliga upphandlingar Stockholm

Lägga anbud handlar inte bara om ett lönsamt ramavtal med staten
Kompentens och erfarenhet medför ett stort ansvar för leverantören


Offentliga upphandlingar i Stockholm, bevaka anbud och granska tilldelningsbeslut

Bevaka upphandlingar och ramavtalslut

Genom att bevaka ramavtalsslut inom din branch kan du göra goda affärer. När behöver de offentliga aktörerna att köpa dina produkter eller tjänster? Har du en konkurrenskraftig produkt och framför allt, uppfyller du ska-kraven i förfrågningsunderlaget. Bevaka upphandlingar så du inte går miste om ett gynnsamt ramavtal med det offentliga.Det är många leverantörer som ser sig om efter nya ramavtal med stat och kommun. Många som dessutom har lång erfarenhet av upphandlingar av olika slag med analys av marknaden och konkrrentgranskningsmetoder m.m. När ramavtalstiden löper ut för en viss upphandling är det ofta dags för ett nytt kontrakt att lottas ut bland de som medverkar i upphandlingen och framförallt för till förfrågningsunderlaget.

Analysera marknaden och tilldelningsbeslut

För att konkurrera med stora företag erfarna inom upphandlingar måste man analysera den offentliga marknaden och sina konkurrenter. Granskning av tilldelningsbeslut i förhållande till skatteläget och stigande kurs m.m kan vara detaljer som gör att ditt anbud blir både konkurrenskraftigt i upphandlingen utan även ekonomiskt gynnsam för din verksamhet. Konkurrensen är som sagt hård på marknaden och så ska det vara. Beställaren ställer hög krav på leverantörerna och på så sätt levereras en kvalitetsmässigt hållbar produkt eller tjänst. Med lägsta priset som också blir en konkurrensparameter. Genom att ha god kunskap inom upphandlingsområdet så ökar chanserna för ditt företag att ta hem ett lönsamt ramavtal med stat och kommun.

upphandling som expansionsstrategi

Vinn din första upphandling

Hitta, lägg anbud och vinn en offentlig upphandling och säkra upp verksamheten ekonomisk under ramavtalstiden som ofta löper under flera år. Bevaka specifika branscher som ligger i din verksamhets riktning och som du har kapacitet att utföra. Det läggs dagligen upp upphandlingar inom områdena för produkter, tjänster och entreprenader för leverantörer att buda på. Det lägsta anbudspriset vinner som regel upphandlingen men idag finns fler parametrar att beakta om man vill ligga steget först bland sina konkurrenter. Miljötekniska skäl är ett sätt att slippa stå i kö s.a.s. om man dessutom är ensam på marknaden om just denna produkt eller av andra skäl anses mest lämplig att levera under dessa förhållanden.

jurist, avtal

Ett ramavtal ger säkra inkomster

En upphandling med stat, kommun eller landsting säkrar upp din verksamhet ekonomiskt och ger fler arbetstillfällen. Författandet av ett förfrågningsunderlag och det administrativa kring den kan involvera hela arbetsteam som sköter olika delar av processen. När väl ramavtalet är knutet brukar leverantörer få anlita underleverantörer och andra anställda och på så sätt skapas arbetstillfällen och leverantören bidrar till den arbetsmarknadsmässiga utvecklingen. En entreprenad för att nämna ett exempel tar hundratals arbetstimmar och arbetskraft i anspråk. Inte sällan är de stora entreprenadupphandlingar på många miljoner kronor. Såsom exempelvis vid en anläggnignsenreprenad.

Kom i kontakt med en jurist

Lämna ett meddelande så återkommer vi